Ca 35 000 m2 fordelt
på 26 bygninger

Samlet tomteareal
på ca 145 000 m2

Store arealer for
lagring og parkering

ledige lokaler

    Vi har ingen lokaler ledig.

nyheter