Ca 24 000 m2 fordelt
på 14 bygninger

Store arealer for
lagring og parkering

ledige lokaler

    Vi har ingen lokaler ledig.

nyheter